• Lupus ban đỏ kiêng ăn gì?
    Bị bệnh lupus ban đỏ kiêng ăn gì? Lupus ban đỏ là bệnh tự miễn thường gặp gây ra các triệu chứng ở nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống...