lưu ý khi ngồi điều hòa

Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa

Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa

Vào mùa hè, những người làm việc trong văn phòng thường phải ngồi điều hòa liên tục. Tuy nhiên ngồi lâu trong đó cũng dẫn đến nhiều tác hại đối với dân văn phòng. ⇒ Tập thể thao mùa hè - Những điều cần lưu ý ⇒ Mặt nạ cho...
Danh sách bài viết
Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa

Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa

Vào mùa hè, những người làm việc trong văn phòng thường phải ngồi điều hòa liên tục. Tuy nhiên ngồi lâu trong đó cũng dẫn đến nhiều tác hại đối với dân văn phòng. ⇒ Tập thể thao mùa hè - Những điều cần lưu ý ⇒ Mặt nạ cho...