• Tiêu chảy cấp do bệnh lỵ amip Bệnh lỵ amip là bệnh truyền nhiễm tại đại tràng do đơn bào Entamoeba histolytica gây nên. Trên thế giới, theo ước tính có khoảng 10% dân số nhiễm Entamoeba, đặc...