men gan cao

Dùng thuốc điều trị tiểu đường có ảnh hưởng tới gan không?

Trả lời Chào bạn, Nếu kết quả men gan (AST, ALT) như bạn mô tả từ 300 - 400 U/l, tăng gấp 10 lần so với giá trị bình thường thì bạn không thể dùng thuốc Gliclazide và Metformin. Với kết quả men gan như vậy, bạn nên điều trị...
Danh sách bài viết

Dùng thuốc điều trị tiểu đường có ảnh hưởng tới gan không?

Trả lời Chào bạn, Nếu kết quả men gan (AST, ALT) như bạn mô tả từ 300 - 400 U/l, tăng gấp 10 lần so với giá trị bình thường thì bạn không thể dùng thuốc Gliclazide và Metformin. Với kết quả men gan như vậy, bạn nên điều trị...