methotrexate điều trị viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp – bệnh lý xương khớp nguy hiểm

Viêm khớp dạng thấp là một trong số các bệnh lý nặng nề nhất trong nhóm bệnh lý về xương khớp hiện nay. Bệnh diễn biến nhanh và nặng nề hơn nếu không được điều trị sớm. Tình trạng viêm tiến triển ở màng hoạt dịch sẽ làm hư hại...
Danh sách bài viết

Viêm khớp dạng thấp – bệnh lý xương khớp nguy hiểm

Viêm khớp dạng thấp là một trong số các bệnh lý nặng nề nhất trong nhóm bệnh lý về xương khớp hiện nay. Bệnh diễn biến nhanh và nặng nề hơn nếu không được điều trị sớm. Tình trạng viêm tiến triển ở màng hoạt dịch sẽ làm hư hại...