mổ gai cột sống

Mổ gai cột sống có chữa khỏi được không?

Mổ gai cột sống có chữa khỏi bệnh không?

Gai cột sống là sự phát triển thêm các gai xương trên thân đốt sống, đĩa sụn. Người bệnh gai cột sống thường có biểu hiện rõ ràng nhất là đau khi cử động, hạn chế vận động. Mổ gai cột sống nhằm loại bỏ đi các gai xương trên...
Danh sách bài viết
Mổ gai cột sống có chữa khỏi được không?

Mổ gai cột sống có chữa khỏi bệnh không?

Gai cột sống là sự phát triển thêm các gai xương trên thân đốt sống, đĩa sụn. Người bệnh gai cột sống thường có biểu hiện rõ ràng nhất là đau khi cử động, hạn chế vận động. Mổ gai cột sống nhằm loại bỏ đi các gai xương trên...