mở khí quản cấp cứu

Cứu sống nữ phụ hồ bị ngã giàn giáo, xe rùa cứa gần đứt lưỡi

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và xử cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị vết thương lột toàn bộ sàn miệng, đứt gần rời ngang gốc lưỡi... Nữ bệnh nhân là Hà Thị P (39 tuổi, Tân Sơn, Phú Thọ) làm...
Danh sách bài viết

Cứu sống nữ phụ hồ bị ngã giàn giáo, xe rùa cứa gần đứt lưỡi

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và xử cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị vết thương lột toàn bộ sàn miệng, đứt gần rời ngang gốc lưỡi... Nữ bệnh nhân là Hà Thị P (39 tuổi, Tân Sơn, Phú Thọ) làm...