mổ Lasik

Tư vấn: Mổ đục thủy tinh thể cho người bị cận thị

ĐÁP Bạn Tùng thân mến, Hiện tại, bệnh đục thủy tinh thể chỉ có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật. Bác sĩ sẽ thay thủy tinh thể đục bằng một thủy tinh thể nhân tạo có độ phù hợp. Tình trạng mắt của bạn bị tái cận kèm đục thủy...
Danh sách bài viết

Tư vấn: Mổ đục thủy tinh thể cho người bị cận thị

ĐÁP Bạn Tùng thân mến, Hiện tại, bệnh đục thủy tinh thể chỉ có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật. Bác sĩ sẽ thay thủy tinh thể đục bằng một thủy tinh thể nhân tạo có độ phù hợp. Tình trạng mắt của bạn bị tái cận kèm đục thủy...