Mỡ máu bao nhiêu là nguy hiểm

rối loạn mỡ máu

Biến chứng của rối loạn mỡ máu và cách phòng tránh

Theo thống kê, hiện tại, tỉ lệ người mắc rối loạn mỡ máu trong tổng dân số cả nước là 29,1%. Nghĩa là cứ 100 người thì sẽ có 29 người bị rối loạn mỡ máu. Đây là căn bệnh nguy hiểm, diễn biến âm thầm nhưng với thời gian,...
Danh sách bài viết
rối loạn mỡ máu

Biến chứng của rối loạn mỡ máu và cách phòng tránh

Theo thống kê, hiện tại, tỉ lệ người mắc rối loạn mỡ máu trong tổng dân số cả nước là 29,1%. Nghĩa là cứ 100 người thì sẽ có 29 người bị rối loạn mỡ máu. Đây là căn bệnh nguy hiểm, diễn biến âm thầm nhưng với thời gian,...