mổ não thức tỉnh

Ca mổ não thức tỉnh đầu tiên do bác sĩ Việt Nam thực hiện

Sau 2 ca mổ thức tỉnh bệnh nhân dưới hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật. Bệnh nhân 55 tuổi ở Quảng Bình được mổ ngày 22/3 tại Bệnh viện Việt Đức. Kíp mổ do phó...
Danh sách bài viết

Ca mổ não thức tỉnh đầu tiên do bác sĩ Việt Nam thực hiện

Sau 2 ca mổ thức tỉnh bệnh nhân dưới hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật. Bệnh nhân 55 tuổi ở Quảng Bình được mổ ngày 22/3 tại Bệnh viện Việt Đức. Kíp mổ do phó...