• Sau mổ u trực tràng cần lưu ý điều gì? Chào bạn, Bạn không cho biết phương pháp phẫu thuật điều trị cho bạn là gì? Cắt đoạn đại trực tràng nối lại hay phẫu thuật Miles hay phẫu thuật Hartmann…...