• các biện pháp phòng tránh bệnh sởi
    Cách phòng tránh bệnh sởi Từ năm 2000, hơn 21 triệu người được cứu sống nhờ tiêm phòng sởi. Tuy nhiên phong trào chống vắc xin đã gây bùng phát dịch sởi trở lại từ năm 2006. Mỗi năm...