mụn rộp sinh dục

Nguy cơ hiếm muộn do bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là những bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục. 1. Bệnh lây truyền qua đường tình dục là bệnh gì? Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là những bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình...
Danh sách bài viết

Nguy cơ hiếm muộn do bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là những bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục. 1. Bệnh lây truyền qua đường tình dục là bệnh gì? Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là những bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình...