nâng mũi bị hỏng

Mũi quý bà Sài Gòn cụt lủn sau nâng mũi tại thẩm mỹ viện

Trong 1 năm, chị Tuyết mổ liên tiếp tới 10 lần để chỉnh lại mũi nhưng càng chỉnh mũi càng cụt, mất toàn bộ chóp mũi, cánh mũi. 1 năm, chỉnh lại mũi 10 lần Chưa hết bàng hoàng vì những gì xảy đến với mình trong suốt 1 năm...
Danh sách bài viết

Mũi quý bà Sài Gòn cụt lủn sau nâng mũi tại thẩm mỹ viện

Trong 1 năm, chị Tuyết mổ liên tiếp tới 10 lần để chỉnh lại mũi nhưng càng chỉnh mũi càng cụt, mất toàn bộ chóp mũi, cánh mũi. 1 năm, chỉnh lại mũi 10 lần Chưa hết bàng hoàng vì những gì xảy đến với mình trong suốt 1 năm...