• ngôi dung tu the khi danh may
    Ngồi máy tính như thế nào đúng tư thế? Tư thế ngồi sử dụng máy tính thường rất hay bị mọi người bỏ qua. Biết đâu đấy, bạn có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe như mỏi lưng, mờ mắt,...