người bị ung thư dạ dày

Người bị ung thư dạ dày nên kiêng ăn gì?

Ung thư dạ dày là căn bệnh phổ biến ở nước ta. Đây là loại ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới khả năng mắc bệnh và tiến triển của ung thư dạ...
Danh sách bài viết

Người bị ung thư dạ dày nên kiêng ăn gì?

Ung thư dạ dày là căn bệnh phổ biến ở nước ta. Đây là loại ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới khả năng mắc bệnh và tiến triển của ung thư dạ...