nguyên nhân say nắng

Say nắng: Đừng coi thường

Say nắng là tình trạng phổ biến nhất trong những tháng mùa hè. Đây là một tình trạng gây ra bởi cơ thể bạn quá nóng, thường là do làm việc lâu hoặc gắng sức ở nhiệt độ cao. Say nắng là hình thức nghiêm trọng nhất của tổn thương...
Danh sách bài viết

Say nắng: Đừng coi thường

Say nắng là tình trạng phổ biến nhất trong những tháng mùa hè. Đây là một tình trạng gây ra bởi cơ thể bạn quá nóng, thường là do làm việc lâu hoặc gắng sức ở nhiệt độ cao. Say nắng là hình thức nghiêm trọng nhất của tổn thương...