nguyên nhân trầm cảm ở học sinh

Gia tăng tình trạng trầm cảm ở học sinh

Trầm cảm ở học sinh: nên làm gì?

Học sinh là lứa tuổi phát triển mạnh mẽ về tâm sinh lý, đặc biệt là tuổi dậy thì nên rất nhạy cảm. Áp lực học tập, lối sống tạo nên những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thậm chí là ý định tự sát. Ngày nay, tỉ lệ...
Danh sách bài viết
Gia tăng tình trạng trầm cảm ở học sinh

Trầm cảm ở học sinh: nên làm gì?

Học sinh là lứa tuổi phát triển mạnh mẽ về tâm sinh lý, đặc biệt là tuổi dậy thì nên rất nhạy cảm. Áp lực học tập, lối sống tạo nên những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thậm chí là ý định tự sát. Ngày nay, tỉ lệ...