Nguyen Trong Hung

Chăm thai tốt để con thông minh khi chào đời

Chăm thai tốt để con thông minh khi chào đời

Có đầy đủ kiến thức, chuẩn bị tốt nhất về tư tưởng, thể chất khỏe mạnh để giúp cho quá trình mang thai của bà mẹ được thuận lợi và sinh ra những "thiên thần" khỏe mạnh và thông minh như mong muốn của xã hội. Tăng cân hợp lý...
Danh sách bài viết
Chăm thai tốt để con thông minh khi chào đời

Chăm thai tốt để con thông minh khi chào đời

Có đầy đủ kiến thức, chuẩn bị tốt nhất về tư tưởng, thể chất khỏe mạnh để giúp cho quá trình mang thai của bà mẹ được thuận lợi và sinh ra những "thiên thần" khỏe mạnh và thông minh như mong muốn của xã hội. Tăng cân hợp lý...