Nguyen Van Tac

Bài thơ ” Cuộc sống ơi! Ta mến yêu”

“Những vần thơ tôi làm tuy không hay lắm nhưng qua ánh mắt của mọi người tôi thấy họ thích, điều đó làm cho tôi phấn chấn. Thơ trở thành người bạn thân thiết giúp tôi lấy lại tinh thần, lạc quan đấu tranh chống lại bệnh tật”. Đó là...
Danh sách bài viết

Bài thơ ” Cuộc sống ơi! Ta mến yêu”

“Những vần thơ tôi làm tuy không hay lắm nhưng qua ánh mắt của mọi người tôi thấy họ thích, điều đó làm cho tôi phấn chấn. Thơ trở thành người bạn thân thiết giúp tôi lấy lại tinh thần, lạc quan đấu tranh chống lại bệnh tật”. Đó là...