nuoc doi voi do tuoi

nuoc voi nhu cau cua co the

Nhu cầu nước khuyến nghị theo cân nặng, tuổi và hoạt động thể lực

Nhu cầu nước cho các lứa tuổi lớn hơn được tính toán theo cân nặng, hoạt động thể lực và theo năng lượng tiêu hao. Nước chiếm tới 74% trọng lượng cơ thể của trẻ mới sinh, 55 - 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam và 50%...
Danh sách bài viết
nuoc voi nhu cau cua co the

Nhu cầu nước khuyến nghị theo cân nặng, tuổi và hoạt động thể lực

Nhu cầu nước cho các lứa tuổi lớn hơn được tính toán theo cân nặng, hoạt động thể lực và theo năng lượng tiêu hao. Nước chiếm tới 74% trọng lượng cơ thể của trẻ mới sinh, 55 - 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam và 50%...