nước muối sinh lý đa năng

Lưu ý khi dùng nước muối sinh lý rửa mũi

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask vì kém chất lượng

Cục Quản lý Dược có Công văn số 19650/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng Natri cloride 0,9% do Công ty TNHH Vinamask sản xuất. Theo Cục Quản lý Dược cho biết, lý do bị thu hồi là...
Danh sách bài viết
Lưu ý khi dùng nước muối sinh lý rửa mũi

Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước muối sinh lý đa năng của Công ty TNHH Vinamask vì kém chất lượng

Cục Quản lý Dược có Công văn số 19650/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm nước muối sinh lý đa năng Natri cloride 0,9% do Công ty TNHH Vinamask sản xuất. Theo Cục Quản lý Dược cho biết, lý do bị thu hồi là...