phẫu thuật chân vòng kiềng

Chậm vận động ở trẻ?

Tư vấn: Phẫu thuật chỉnh hình chân bị vòng kiềng

Câu hỏi: Kính gửi bác sĩ. Năm nay tôi 37 tuổi. Nếu muốn làm phẫu thuật chỉnh hình chân bị vòng kiềng thì nên làm thế nào, thời gian bao lâu thì ra viện được, bao lâu sẽ đi lại được. (đặc điểm vòng kiềng, khi đứng thẳng hai mũi...
Danh sách bài viết
Chậm vận động ở trẻ?

Tư vấn: Phẫu thuật chỉnh hình chân bị vòng kiềng

Câu hỏi: Kính gửi bác sĩ. Năm nay tôi 37 tuổi. Nếu muốn làm phẫu thuật chỉnh hình chân bị vòng kiềng thì nên làm thế nào, thời gian bao lâu thì ra viện được, bao lâu sẽ đi lại được. (đặc điểm vòng kiềng, khi đứng thẳng hai mũi...