phẫu thuật mắt

Có nên điều trị đục dịch kính bằng phương pháp phẫu thuật?

Đáp Bạn thân mến, Đục dịch kính có thể do bệnh lý hoặc thoái hóa. Nếu do bệnh lý thì vấn đề điều trị sẽ hướng vào việc điều trị nguyên nhân là chính. Đục do thoái hóa thì vẫn có thể điều trị được bằng phẫu thuật hoặc bằng...
Danh sách bài viết

Có nên điều trị đục dịch kính bằng phương pháp phẫu thuật?

Đáp Bạn thân mến, Đục dịch kính có thể do bệnh lý hoặc thoái hóa. Nếu do bệnh lý thì vấn đề điều trị sẽ hướng vào việc điều trị nguyên nhân là chính. Đục do thoái hóa thì vẫn có thể điều trị được bằng phẫu thuật hoặc bằng...