• canh ga, phong chong cum
    Thực phẩm phòng cúm trong mùa lạnh Mùa lạnh đang đến, cũng là lúc bệnh cúm mùa xảy ra nhiều hơn. Dưới đây là một số thực phẩm có công dụng phòng chống cúm. Canh gà Canh gà có tác dụng phòng...