phòng tránh covid19 cho trẻ

Các cách phòng tránh lây nhiễm Covid-19 khi trẻ đi học

Cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi trẻ đi học

Sau nhiều tháng hoành hành, dịch bệnh COVID-19 do chủng mới virus corona vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cộng thêm khả năng lây truyền dễ dàng khiến nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh cảm thấy lo ngại khi trẻ bắt đầu đi học lại. Bài viết...
Danh sách bài viết
Các cách phòng tránh lây nhiễm Covid-19 khi trẻ đi học

Cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi trẻ đi học

Sau nhiều tháng hoành hành, dịch bệnh COVID-19 do chủng mới virus corona vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cộng thêm khả năng lây truyền dễ dàng khiến nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh cảm thấy lo ngại khi trẻ bắt đầu đi học lại. Bài viết...