phòng virus corona

Bộ Y tế hướng dẫn cách hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm corona (COVID-19) cho trẻ

COVID-19 lây truyền nhanh chóng qua đường không khí và đường giọt bắn. Vì vậy nguy cơ lây bệnh đối với trẻ em là rất cao, bởi trẻ là đối tượng có sức đề kháng yếu. Như vậy, để phòng tránh nhiễm virus corona cho trẻ bằng cách nào, bài...
Danh sách bài viết

Bộ Y tế hướng dẫn cách hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm corona (COVID-19) cho trẻ

COVID-19 lây truyền nhanh chóng qua đường không khí và đường giọt bắn. Vì vậy nguy cơ lây bệnh đối với trẻ em là rất cao, bởi trẻ là đối tượng có sức đề kháng yếu. Như vậy, để phòng tránh nhiễm virus corona cho trẻ bằng cách nào, bài...