phụ nữ sau sinh

Rong kinh ở phụ nữ sau sinh, những điều cần biết

Hành kinh thông thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Rong kinh là ra máu từ âm đạo liên quan đến chu kỳ kinh, kéo dài trên 7 ngày. Phụ nữ sau sinh thường gặp các rối loạn kinh nguyệt, trong đó có rong kinh. 1. Tại sao phụ...
Danh sách bài viết

Rong kinh ở phụ nữ sau sinh, những điều cần biết

Hành kinh thông thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Rong kinh là ra máu từ âm đạo liên quan đến chu kỳ kinh, kéo dài trên 7 ngày. Phụ nữ sau sinh thường gặp các rối loạn kinh nguyệt, trong đó có rong kinh. 1. Tại sao phụ...