phương pháp thức tỉnh

phẫu thuật bằng phương pháp thức tỉnh

Bác sĩ vẫn phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hát

Hôm qua, 28/1, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành một ca phẫu thuật u não đặc biệt bằng phương pháp thức tỉnh cho một bệnh nhân nam 36 tuổi. Tức các bác sĩ vẫn phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hát và nói chuyện. Phẫu thuật bằng...
Danh sách bài viết
phẫu thuật bằng phương pháp thức tỉnh

Bác sĩ vẫn phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hát

Hôm qua, 28/1, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành một ca phẫu thuật u não đặc biệt bằng phương pháp thức tỉnh cho một bệnh nhân nam 36 tuổi. Tức các bác sĩ vẫn phẫu thuật, bệnh nhân vẫn hát và nói chuyện. Phẫu thuật bằng...