quá trình tạo xương

Nguyên nhân gây loãng xương

Loãng xương là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Là căn bệnh gây ra rất nhiều gánh nặng về kinh tế cho người bệnh. Ước tình Việt Nam có khoảng 2.8 triệu người bị loãng xương. Phần lớn các ca loãng xương đều diễn...
Danh sách bài viết

Nguyên nhân gây loãng xương

Loãng xương là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Là căn bệnh gây ra rất nhiều gánh nặng về kinh tế cho người bệnh. Ước tình Việt Nam có khoảng 2.8 triệu người bị loãng xương. Phần lớn các ca loãng xương đều diễn...