rách màng phổi vào tận trung thất

Trượt ngã, bé trai bị đũa đâm xuyên từ miệng qua tai

Bé trai 6 tuổi ở Long An khi đang vừa đi lại vừa ngậm chiếc đũa ăn cơm trong miệng thì bị trượt té, khiến cây đũa đâm xuyên qua miệng, qua vùng má đến mang tai trái. Gia đình lập tức đưa bé đến Trung tâm Y Tế Huyện...
Danh sách bài viết

Trượt ngã, bé trai bị đũa đâm xuyên từ miệng qua tai

Bé trai 6 tuổi ở Long An khi đang vừa đi lại vừa ngậm chiếc đũa ăn cơm trong miệng thì bị trượt té, khiến cây đũa đâm xuyên qua miệng, qua vùng má đến mang tai trái. Gia đình lập tức đưa bé đến Trung tâm Y Tế Huyện...