rối loạn lo âu có nguy hiểm không

Rối loạn lo âu là gì?

Các loại rối loạn lo âu và triệu chứng nhận biết

Ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác lo lắng. Nó có thể xuất hiện khi bạn phải đối mặt với thi cử hay lần đầu thuyết trình trước đám đông,... đây là một điều rất bình thường. Tuy nhiên, thường xuyên lo lắng lại có thể là một...
Danh sách bài viết
Rối loạn lo âu là gì?

Các loại rối loạn lo âu và triệu chứng nhận biết

Ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác lo lắng. Nó có thể xuất hiện khi bạn phải đối mặt với thi cử hay lần đầu thuyết trình trước đám đông,... đây là một điều rất bình thường. Tuy nhiên, thường xuyên lo lắng lại có thể là một...