rối loạn ngôn ngữ hỗn hợp

Đột quỵ, liệt nửa người vì “luyện công” để chữa bệnh

Tin tưởng tập luyện phái giáo lạ sẽ không cần dùng thuốc chữa bệnh tim, người phụ nữ phải cấp cứu vì đột quỵ, liệt nửa người bên phải. Bệnh nhân Nguyễn Thị M., 69 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội được chuyển vào cấp cứu giờ thứ 2 sau...
Danh sách bài viết

Đột quỵ, liệt nửa người vì “luyện công” để chữa bệnh

Tin tưởng tập luyện phái giáo lạ sẽ không cần dùng thuốc chữa bệnh tim, người phụ nữ phải cấp cứu vì đột quỵ, liệt nửa người bên phải. Bệnh nhân Nguyễn Thị M., 69 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội được chuyển vào cấp cứu giờ thứ 2 sau...