• Quy trình rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của bộ y tế
    Rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế Rửa tay là hoạt động thường ngày giúp giữ gìn vệ sinh cá nhân và góp phần phòng tránh nhiều bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả phòng bệnh, mỗi...
  • Nào cùng rửa tay bảo vệ tương lai Vệ sinh tay được xem là một biện pháp hiệu quả và đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Tại sao chúng ta cần phải quan tâm...