rửa tay khô

Nào cùng rửa tay bảo vệ tương lai

Vệ sinh tay được xem là một biện pháp hiệu quả và đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến vệ sinh? Trong môi trường bệnh viện, người bệnh cần chăm sóc cấp II...
Danh sách bài viết

Nào cùng rửa tay bảo vệ tương lai

Vệ sinh tay được xem là một biện pháp hiệu quả và đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến vệ sinh? Trong môi trường bệnh viện, người bệnh cần chăm sóc cấp II...