rubella triệu chứng

Bệnh Rubella

Rubella là bệnh gì?

Rubella là một trong số nhiều bệnh truyền nhiễm, bệnh tuy diễn biến thường lành tính, tuy nhiên đối với phụ nữ có thai thì lại gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Vậy rubella là bệnh gì? Rubella lây qua đường nào và nhận biết, phòng tránh bệnh ra...
Danh sách bài viết
Bệnh Rubella

Rubella là bệnh gì?

Rubella là một trong số nhiều bệnh truyền nhiễm, bệnh tuy diễn biến thường lành tính, tuy nhiên đối với phụ nữ có thai thì lại gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Vậy rubella là bệnh gì? Rubella lây qua đường nào và nhận biết, phòng tránh bệnh ra...