run khi nghỉ

Các triệu chứng và biến chứng nguy hiểm của bệnh Parkinson

Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiếm soát cơ thể bệnh nhân. Bệnh đa phần chỉ xảy ra chủ yếu sau 60 tuổi, do sự giảm lượng dopamin ở người cao...
Danh sách bài viết

Các triệu chứng và biến chứng nguy hiểm của bệnh Parkinson

Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiếm soát cơ thể bệnh nhân. Bệnh đa phần chỉ xảy ra chủ yếu sau 60 tuổi, do sự giảm lượng dopamin ở người cao...