sát thủ bụi mịn

Bụi siêu mịn – sát thủ âm thầm cho sức khỏe của bạn

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường Việt Nam, nồng độ bụi mịn trong không khí tại Hà Nội và TP.HCM đang ở mức báo động. Theo đó, nồng độ bụi mịn đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn của WHO và trở thành sát thủ với sức khỏe con người. 1....
Danh sách bài viết

Bụi siêu mịn – sát thủ âm thầm cho sức khỏe của bạn

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường Việt Nam, nồng độ bụi mịn trong không khí tại Hà Nội và TP.HCM đang ở mức báo động. Theo đó, nồng độ bụi mịn đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn của WHO và trở thành sát thủ với sức khỏe con người. 1....