• Say nắng ở trẻ cách phòng ngừa và xử trí Vận động ngoài trời là một hoạt động rất có ích cho trẻ. Nó tạo cho trẻ tiếp xúc với không khí trong lành, tìm hiểu thế giới xung quanh.Tuy nhiên nếu tiếp...
  • Say nắng: Đừng coi thường Say nắng là tình trạng phổ biến nhất trong những tháng mùa hè. Đây là một tình trạng gây ra bởi cơ thể bạn quá nóng, thường là do làm việc lâu hoặc gắng sức...