• dự phòng sốt cao, co giật ở trẻ
    Dự phòng co giật ở trẻ em Co giật là một cấp cứu thần kinh thường gặp nhất ở trẻ em. Trong đó nặng nhất là cơn co giật liên tục kéo dài trên 30 phút hay nhiều cơ co giật liên tiếp...