sốt xuất huyết biến chứng

Sốt xuất huyết – Những điều cần biết

Sốt xuất huyết là gì? Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp và gây nên các vụ dịch với số lượng người mắc nhiều, gặp ở cả trẻ em và người lớn. Bệnh thường gia tăng vào mùa mưa và có thể gây ra những...

Nhận biết sớm triệu chứng và biến chứng của bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) do virus Dengue gây ra thường khởi phát đột ngột. Bệnh thường dễ lây lan thành dịch. Các ca bệnh điển hình thường diễn biến qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn sốt - khởi phát, giai đoạn nguy hiểm - toàn phát và giai...
Danh sách bài viết

Sốt xuất huyết – Những điều cần biết

Sốt xuất huyết là gì? Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp và gây nên các vụ dịch với số lượng người mắc nhiều, gặp ở cả trẻ em và người lớn. Bệnh thường gia tăng vào mùa mưa và có thể gây ra những...

Nhận biết sớm triệu chứng và biến chứng của bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) do virus Dengue gây ra thường khởi phát đột ngột. Bệnh thường dễ lây lan thành dịch. Các ca bệnh điển hình thường diễn biến qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn sốt - khởi phát, giai đoạn nguy hiểm - toàn phát và giai...