sốt xuất huyết và cách điều trị

Theo dõi và điều trị sốt xuất huyết Dengue

Sốt xuất huyết là bệnh lý truyền nhiễm chưa có thuốc đặc trị và cũng dễ biến chứng nặng có thể gây tử vong. Các phương pháp điều trị sốt xuất huyết Dengue hiện nay chủ yếu là điều trị triệu chứng, dự phòng biến chứng. Là bệnh  truyền nhiễm...
Danh sách bài viết

Theo dõi và điều trị sốt xuất huyết Dengue

Sốt xuất huyết là bệnh lý truyền nhiễm chưa có thuốc đặc trị và cũng dễ biến chứng nặng có thể gây tử vong. Các phương pháp điều trị sốt xuất huyết Dengue hiện nay chủ yếu là điều trị triệu chứng, dự phòng biến chứng. Là bệnh  truyền nhiễm...