sử dụng điều hòa không đúng cách

Hà Nội: Người phụ nữ đột quỵ do nằm ngủ điều hòa không đúng cách

 Bà H. vẫn đang khoẻ bình thường nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng điều hoà, đột ngột ngã quỵ. ♦ Những lưu ý khi nằm phòng điều hòa ♦ Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa...
Danh sách bài viết

Hà Nội: Người phụ nữ đột quỵ do nằm ngủ điều hòa không đúng cách

 Bà H. vẫn đang khoẻ bình thường nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng điều hoà, đột ngột ngã quỵ. ♦ Những lưu ý khi nằm phòng điều hòa ♦ Những lưu ý khi ngồi trong phòng điều hòa TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa...