sử dụng gạo

Những sai lầm trong cách sử dụng gạo trắng

Sử dụng gạo trong nấu cơm tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng nhiều người không biết rằng đã vô tình làm mất đi những dưỡng chất quan trọng của gạo. Dưới đây là những sai lầm chị em thường mắc phải khi xử lý gạo: Lựa chọn gạo: phải trắng mới ngon Sai...
Danh sách bài viết

Những sai lầm trong cách sử dụng gạo trắng

Sử dụng gạo trong nấu cơm tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng nhiều người không biết rằng đã vô tình làm mất đi những dưỡng chất quan trọng của gạo. Dưới đây là những sai lầm chị em thường mắc phải khi xử lý gạo: Lựa chọn gạo: phải trắng mới ngon Sai...