sử dụng kháng sinh an toàn

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả

Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hiệu quả

Sử dụng kháng sinh một cách an toàn, hiệu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế việc đề kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam cũng như các nước trên giới. 1. Thuốc kháng sinh là gì?  Kháng sinh là những chất được chiết xuất từ các vi...
Danh sách bài viết
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả

Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hiệu quả

Sử dụng kháng sinh một cách an toàn, hiệu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế việc đề kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam cũng như các nước trên giới. 1. Thuốc kháng sinh là gì?  Kháng sinh là những chất được chiết xuất từ các vi...