sự tấn công của covid-19

Sự tấn công của COVID -19 lên cơ thể như thế nào?

Không phải ngẫu nhiên mà một số bệnh dịch virus bùng phát mạnh mẽ trong những năm gần đây như SARS, MERS, Ebola, Marburg và hiện tại là COVID - 19. Điểm chung của các dịch bệnh này là virus có thể bắt nguồn từ dơi và lây nhiễm sang...
Danh sách bài viết

Sự tấn công của COVID -19 lên cơ thể như thế nào?

Không phải ngẫu nhiên mà một số bệnh dịch virus bùng phát mạnh mẽ trong những năm gần đây như SARS, MERS, Ebola, Marburg và hiện tại là COVID - 19. Điểm chung của các dịch bệnh này là virus có thể bắt nguồn từ dơi và lây nhiễm sang...