sức đề kháng

Lạm dụng kháng sinh làm giảm sức đề kháng của trẻ?

Thuốc kháng sinh được sử dụng rất nhiều trong việc điều trị bệnh ở trẻ. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây nên rất nhiều hệ lụy khó lường cho sức khỏe của trẻ. 1. Lạm dụng kháng sinh làm giảm sức đề kháng của trẻ? Thuốc kháng...
Danh sách bài viết

Lạm dụng kháng sinh làm giảm sức đề kháng của trẻ?

Thuốc kháng sinh được sử dụng rất nhiều trong việc điều trị bệnh ở trẻ. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây nên rất nhiều hệ lụy khó lường cho sức khỏe của trẻ. 1. Lạm dụng kháng sinh làm giảm sức đề kháng của trẻ? Thuốc kháng...