sức khỏe của trẻ

Chăm sóc trẻ sơ sinh

Giải đáp: Chăm sóc trẻ sơ sinh

Câu hỏi: Bé nhà em được 2 tháng cháu được 6kg. Em sinh mổ. Gần nửa tháng nay mỗi lần đi ngoài bé khóc thét lên; và rặn hoài đỏ cả mặt nhưng không đi được. Em phải can thiệp bé mới đi được có lúc em thụt; có lúc...
Danh sách bài viết
Chăm sóc trẻ sơ sinh

Giải đáp: Chăm sóc trẻ sơ sinh

Câu hỏi: Bé nhà em được 2 tháng cháu được 6kg. Em sinh mổ. Gần nửa tháng nay mỗi lần đi ngoài bé khóc thét lên; và rặn hoài đỏ cả mặt nhưng không đi được. Em phải can thiệp bé mới đi được có lúc em thụt; có lúc...