• Chăm sóc trẻ sơ sinh
    Giải đáp: Chăm sóc trẻ sơ sinh Câu hỏi: Bé nhà em được 2 tháng cháu được 6kg. Em sinh mổ. Gần nửa tháng nay mỗi lần đi ngoài bé khóc thét lên; và rặn hoài đỏ cả mặt nhưng không đi được....