sức sống kỳ diệu

Sức sống kỳ diệu của cậu bé sinh non nhẹ nhất thế giới

Sự sống kỳ diệu của bé trai sinh non có cân năng chỉ bằng 1 quả cam

Một em bé sinh non, chào đời ở Tokyo với cân nặng chưa đến 300g đã về nhà khỏe mạnh, trở thành bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới rời khỏi bệnh viện an toàn. Vào thời điểm chào đời tháng 8 năm 2018, cậu bé có thể nằm...
Danh sách bài viết
Sức sống kỳ diệu của cậu bé sinh non nhẹ nhất thế giới

Sự sống kỳ diệu của bé trai sinh non có cân năng chỉ bằng 1 quả cam

Một em bé sinh non, chào đời ở Tokyo với cân nặng chưa đến 300g đã về nhà khỏe mạnh, trở thành bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới rời khỏi bệnh viện an toàn. Vào thời điểm chào đời tháng 8 năm 2018, cậu bé có thể nằm...