• lấy dị vật trong mắt
    Mẹo lấy dị vật trong mắt Dị vật rơi vào mắt là câu chuyện quen thuộc và gần như thường xuyên trong đời sống sinh hoạt của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mẹo lấy dị...